Dostępność

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe:

a - strona główna
r - Organizatorzy
p - Opłaty
l - Lokalizacja
r - Rodo
k - Kontakt

m - mapa strony

 

Korzystanie ze skrótów:

 

Internet Explorer:
- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Google Chrome:
- Alt + klawisz dostępu, w niektórych przypadkach Alt + Shift + klawisz dostępu

Firefox:
- Shift + Alt + klawisz dostępu

Opera:
- Shift + Esc, i wybrać klawisz dostępu z listy