31.08.2021 r. upłynął termin rejestracji na Konferencję.
Dziękujemy bardzo za przesłane zgłoszenia.