Kontakt:

 

tel. 33 82 79 158 Katarzyna Kurtok


tel. 33 82 80 273 Bożena Carbol


tel. 33 82 80 307 Magdalena Kóska-Wolny


tel. 33 82 80 216 Przemysław Siuda


e-mail: konferencja@aqua.com.pl

 


Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Korga
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest:

- pod adresem poczty elektronicznej iod@aqua.com.pl

- poprzez wysłanie listu na adres: „AQUA” S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.