O Konferencji

AQUA S.A. oraz Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zapraszają do udziału w konferencji naukowo-technicznej “Nauka-Technologia-Środowisko”, która odbędzie się w dniach 16-17 września 2021 roku w Wiśle.

Honorowy patronat nad wydarzeniami objął Jarosław Klimaszewski Prezydent Miasta Bielska-Białej.

Patronat branżowy

Patronat medialny

Zakres tematyczny konferencji został ujęty w pięciu panelach:

 

I.     Innowacje w branży wodociągowej i kanalizacyjnej

a) zdalny monitoring i sterowanie systemami
b) numeryczna mapa GIS oraz modelowanie systemów
c) technologie w renowacjach konstrukcji i rurociągów
d) samowystarczalność energetyczna obiektów

II.    Techniczne i środowiskowe problemy gospodarki wodnej i ściekowej

a) zapewnienie jakości i bezpieczeństwa systemów
b) niezawodność systemów
c) problemy z mikrozanieczyszczeniami
d) problematyka odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwach wod.-kan.
e) nowoczesne metody oczyszczania ścieków

III.    Współczesne wyzwania dla projektowania i utrzymania systemów wod.-kan.

a) zapewnienie jakości i bezpieczeństwa systemów
b) niezawodność systemów
c) kształtowanie wizerunku przedsiębiorstw wod.-kan.

IV.    Zarządzanie środowiskowe w dobie post-wzrostowej

a)    zarządzanie systemami wod.-kan.
b)    środowiskowe uwarunkowania prawne
c)    nowoczesne modele zarządzania środowiskowego

V.    Nowoczesne technologie przemysłowe dla środowiska

a)    nowoczesne metody oczyszczania ścieków
b)    nowoczesne metody uzdatniania wody

 

Przedstawione referaty, przygotowane przez zainteresowanych prelegentów w formie artykułów, zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej (planowany termin wydania do końca 2021 r.).

Chęć publikacji należy zaznaczyć podczas zgłaszania uczestnictwa w konferencji.