PROGRAM


16.09.2021 r.

 • rejestracja gości, kawa
 • przywitanie
 • wykład inauguracyjny
 • przerwa - kawa

Panel I. Innowacje w branży wodociągowej i kanalizacyjnej

 • przerwa - obiad

Panel II. Techniczne i środowiskowe problemy gospodarki wodnej i ściekowej

Panel III. Współczesne wyzwania dla projektowania i utrzymania systemów wod.-kan.

 • sesja posterowa
 • kolacja uroczysta z zimnym bufetem

17.09.2021 r.

 • śniadanie

Panel IV. Zarządzanie środowiskowe w dobie post-wzrostowej

 • przerwa - kawa

Panel dyskusyjny V. Nowczesne technologie przemysłowe dla środowiska

 • obiad
 • dla chętnych - wycieczka do oczyszczalni ścieków w Komorowicach