PROGRAM


14.10.2020 r.

 • rejestracja gości, kawa
 • przywitanie
 • wykład inauguracyjny
 • przerwa - kawa

Panel I. Innowacje w branży wodociągowej i kanalizacyjnej.

 • przerwa - obiad

Panel II. Techniczne i środowiskowe problemy gospodarki wodnej i ściekowej.

 • sesja posterowa
 • uroczysta kolacja przy muzyce
 • tort / zimny bufet

15.10.2020 r.

 • śniadanie
 • wykład
 • przerwa - kawa

Panel III. Współczesne wyzwania dla projektowania i utrzymania systemów wod.-kan.

Panel IV. Zarządzanie środowiskowe w dobie post-wzrostowej.

 • przerwa - obiad

Panel dyskusyjny V. Nowczesne technologie przemysłowe dla środowiska.

 • czas wolny – (wycieczka do browaru w Cieszynie)
 • kolacja regionalna przy kominku plenerowym (muzyka góralska)
 • kręgle / dyskoteka

16.10.2020 r.

 • śniadanie
 • wycieczka do oczyszczalni ścieków w Komorowicach
 • obiad