PROGRAM

16.09.2021 r.

 • 800 – 1000 - Rejestracja gości, kawa 
 • 1000 - Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości 
 • 1015 - Wykład inauguracyjny „Substancje aktywne biologicznie w środowisku człowieka - wybrane problemy” 
 • Przerwa kawowa 

 

SESJA I (1115 – 1300)

 • Wyzwania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami wod.-kan. w czasach pandemii
 • Zarządzanie informacją w kontekście ochrony danych osobowych w dobie pandemii
 • Panel dyskusyjny
 • Obiad 

 

SESJA II (1400 – 1600)

 • Niezawodność, a stan techniczny i eksploatacja sieci wodociągowej
 • Wpływ regulacji ciśnienia na awaryjność i straty wody w sieci wodociągowej
 • Cyfryzacja systemów gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Polsce
 • Przerwa kawowa 

 

SESJA III (1600 – 1830)

 • Innowacyjna technologia oczyszczania ścieków na przykładzie instalacji deamonifikacji w Oczyszczalni Ścieków Komorowice w Bielsku -Białej
 • Od zgłoszenia do rozliczenia - proces usuwania awarii w AQUA S.A.
 • Sesja posterowa + prezentacja sponsorów konferencji
 • Kolacja  

 

17.09.2021 r.

 • Śniadanie 

 

SESJA IV (900 – 1100)

 • Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody: historia, teraźniejszość i przyszłość (w świetle zmian w prawie unijnym)
 • Detekcja wirusa SARS-CoV-2 w ściekach miejskich jako element monitoringu mikrobiologicznego
 • Problem obecności mikroplastiku w ściekach i osadach ściekowych
 • PFASs w Polsce i na świecie
 • Wdrażanie najlepszych praktyk rolniczych jako forma ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko
 • Zwiększanie przepustowości i wydajności usuwania substancji biogennych z wykorzystaniem złóż tekstylnych
 • Przerwa kawowa 

 

SESJA V (1100 – 1230)

 • Wpływ systemów informatycznych na sprawność zarządzania środowiskowego na przykładzie AQUA S.A.” 
 • Wykresy z telemetrii - jak wyciągnąć wnioski
 • Wdrożenie pilotażowe modeli hydraulicznych dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej AQUA S.A.
 • Wystawa prac Prof. Ernesta Zawady
 • Obiad
 • Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków Komorowice w Bielsku-Białej (dla chętnych)